Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

Na terenie Naszej Przychodni funkcjonuje 5 poradni specjalistycznych:

 1. PORADNIA NEUROLOGICZNA

Ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie neurologii realizowana dla dorosłych w trybie ambulatoryjnym na podstawie skierowania wydanego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Zakres świadczonych usług:

 • Leczenie i diagnostyka schorzeń układu nerwowego u osób dorosłych, wraz z wizytami domowymi u pacjentów obłożnie chorych,
 • Współpraca z lekarzami POZ oraz lekarzami specjalistami w zakresie konsultacji i leczenia pacjentów wymagających szczególnego postępowania leczniczego,
 • Wykonywanie badań diagnostycznych z analizą medyczną,
 • Orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • Kierowanie na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, sanatoriach i specjalistycznych ośrodkach leczniczych.

Personel realizujący świadczenia w ramach Poradni Neurologicznej:

Lek. Zbigniew Frycz

Lek. Marzena Gudowska-Oraczewska

Lek. Jan Ścigalski

 1. PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA

Ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie laryngologii realizowana dla dzieci i dorosłych w trybie ambulatoryjnym na podstawie skierowania wydanego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Zakres świadczonych usług:

 • Chirurgiczne pobranie materiału diagnostycznego,
 • Usunięcia ciała obcego ze światła jamy ustnej bez nacięcia,
 • Przednia tamponada nosa przy krwotoku,
 • Nacięcie przegrody nosowej,
 • Drenaż ropnia przegrody nosowej,
 • Nacięcie zewnętrznego przewodu słuchowego,
 • Przyżeganie ucha zewnętrznego,
 • Kateteryzacja trąbki Eustachiusza,
 • Uwolnienie zrostów nosowych.

Personel realizujący świadczenia w ramach Poradni Otolaryngologicznej:

prof. hab. n. med. Maciej Wiatr

dr n. med. Agnieszka Wiatr

dr n. med. Katarzyna Zajdel

 1. PORADNIA DERMATOLOGICZNA

Ambulatoryjna, specjalistyczna opieka zdrowotna w zakresie dermatologii i wenerologii dla dzieci i dorosłych realizowana w trybie ambulatoryjnym na podstawie skierowania wydanego od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Zakres świadczonych usług:

 • Wykonywanie zabiegów krioterapii,
 • Wykonywanie zabiegów elektrokoagulacji,
 • Pobieranie wycinków skóry i tkanki podskórnej dla diagnostyki histopatologicznej,
 • Ocena dermatoskopowa zmian skórnych.

Personel realizujący świadczenia w ramach Poradni Dermatologicznej:

lek. Małgorzata Mitręga

lek. Justyna Sidełko

lek. Alicja Żurek-Wolnik

 1. PORADNIA GERIATRYCZNA – INFORMACJA

Szanowni Pacjenci !

NZOZ „SANA-MED” informuje o zakończeniu realizacji świadczeń w zakresie geriatrii na podstawie umowy z NFZ z dniem 29.02.2020 roku.

W związku z powyższą zmianą zapraszamy Państwa po odbiór kopii dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia prowadzonego dotychczas w naszej przychodni. Dokumentacja medyczna będzie wydawana bezpłatnie, w godzinach pracy rejestracji po wypełnieniu wniosku o wydanie kserokopii dokumentacji medycznej.

Wszystkich Państwa, którzy będą kontynuować leczenie w innej poradni geriatrycznej zapraszamy po odbiór nowego skierowania do lekarza POZ.

 1. PORADNIA LOGOPEDYCZNA – INFORMACJA

Szanowni Pacjenci !

NZOZ „SANA-MED” informuje o zakończeniu realizacji świadczeń w zakresie logopedii na podstawie umowy z NFZ z dniem 01.07.2022 roku.