Udostępnianie dokumentacji medycznej

CENNIK

 CENA BRUTTO
1 strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej0,44 zł
1 strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej12,67 zł
udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych2,53 zł

Pierwszą kopię dokumentacji medycznej Pacjent otrzymuje bezpłatnie, każda kolejna płatna według cennika.