Udostępnianie dokumentacji medycznej

 

CENNIK

CENA BRUTTO
1 strona kopii albo wydruku dokumentacji medycznej 0,30 zł
1 strona wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej 8,00 zł
udostępnianie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych 1,50 zł

Pierwszą kopię dokumentacji medycznej Pacjent otrzymuje bezpłatnie, każda kolejna płatna według cennika.