Zmiany w sposobie funkcjonowania przychodni w związku z SARS-Cov-2

W związku z wprowadzonym stanem zagrożenia epidemicznego wywołanym koronawirusem (SARS-Cov-2) przychodnia NZOZ SANA-MED wprowadza następujące zmiany w sposobie funkcjonowania przychodni:

 
 • Rejestracja odbywa się jedynie poprzez kontakt telefoniczny:     12 64-70-122.
 • O konieczności wizyty w przychodni każdorazowo decyduje lekarz, w trakcie konsultacji telefonicznej.
 • Recepty na stałe leki, zwolnienia, skierowania, zlecenia – można uzyskać w trakcie porady telefonicznej.
 • Zamówienie na leki, które Pacjent zażywa przewlekle można składać również  mailowo – sanamed@op.pl .
 • Poradnie Specjalistyczne AOS zamknięte do odwołania.
 • Wizyty profilaktyczne, bilanse zdrowia zostają zawieszone do odwołania.
 • Szczepienia ochronne po konsultacji telefonicznej z lekarzem.
 • Dział Fizjoterapii i poradnia rehabilitacyjna zamknięte do odwołania.
 • Podczas wizyty osobistej w przychodni pacjent zobowiązany jest do: wypełnienia ankiety epidemiologicznej i przekazania jej pracownikowi  rejestracji przed rozpoczęciem wizyty, utrzymania odległości ok. 2 metrów od personelu przychodni oraz innych pacjentów.

Pamiętaj: Każda wizyta w placówce zwiększa ryzyko zakażenia !


Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANA-MED” Sp  z o. o.
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również usługi komercyjnie.
Przychodnia „SANA-MED” świadczy usługi zdrowotne dla ponad 10 tys. Mieszkańców Dzielnicy Czyżyny, jak również dla pacjentów z Krakowa i okolic.
Celem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ”SANA-MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.


 „SANA-MED” udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
 • Rehabilitacji Leczniczej

Celem Przychodni „SANA-MED” jest przestrzeganie standardów  jakości udzielanych świadczeń, dlatego też w 2013 roku opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008.