Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANA-MED” Sp  z o. o.
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również usługi komercyjnie.
Przychodnia „SANA-MED” świadczy usługi zdrowotne dla ponad 10 tys. Mieszkańców Dzielnicy Czyżyny, jak również dla pacjentów z Krakowa i okolic.
Celem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ”SANA-MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.


 „SANA-MED” udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
  • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
  • Rehabilitacji Leczniczej

Celem Przychodni „SANA-MED” jest przestrzeganie standardów  jakości udzielanych świadczeń, dlatego też w 2013 roku opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008.

Awaria sieci telefonicznej została usunięta, aktualny numer telefonu to 12 647 01 22.