Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „SANA-MED” Sp  z o. o.
świadczy usługi medyczne w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również usługi komercyjnie.
Przychodnia „SANA-MED” świadczy usługi zdrowotne dla ponad 10 tys. Mieszkańców Dzielnicy Czyżyny, jak również dla pacjentów z Krakowa i okolic.
Celem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ”SANA-MED” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie działań służących ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia.


 „SANA-MED” udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 • Podstawowej Opieki Zdrowotnej
 • Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej
 • Rehabilitacji Leczniczej

Celem Przychodni „SANA-MED” jest przestrzeganie standardów  jakości udzielanych świadczeń, dlatego też w 2013 roku opracowano i wdrożono System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2008.

Drodzy Pacjenci.

Informujemy, że NZOZ SANA-MED utrzymuje ciągłość pracy w świadczeniu usług medycznych, pacjenci przyjmowani są osobiście, jak również realizowane są teleporady.

W celu zapewnienia wzajemnego bezpieczeństwa Pacjentów i pracowników Przychodni w okresie epidemii, prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad organizacyjnych:

Przed wizytą w Przychodni prosimy o poinformowanie pracownika Rejestracji o wybranej formie wizyty u lekarza:

 • porada w gabinecie,
 • porada w izolatce: w tym przypadku Pacjent informuje pracownika Rejestracji o objawach infekcji. Osobne wejście do izolatki znajduje się od frontu Przychodni, na prawo od głównego wejścia, z oznaczeniem „ Izolatka”
 • porada związana ze szczepieniem
 • teleporada (informacja poniżej)

Każdorazowo podczas wizyty osobistej w przychodni Pacjent zobowiązany jest do:

1) wypełnienia ankiety epidemiologicznej, 2) noszenia maseczki, 3) dezynfekcji rąk. Dokonywany jest również pomiar temperatury ciała Pacjenta.

Informacja dla pacjentów w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1395) informujemy że:

 • NZOZ SANA-MED udziela teleporad drogą telefoniczną.
 • Terminy teleporad ustalane są telefonicznie (tel. 12 64 70 122), osobiście lub poprzez e-rejestrację (https://erejestracjasanamed.pl/portal). Pacjent informowany jest przez pracownika Rejestracji o terminie i przedziale czasowym w jakim zostanie udzielona teleporada.
 • Realizujący teleporadę lekarz kontaktuje się telefonicznie z Pacjentem zgodnie z ustalonym terminem, dzwoniąc na wskazany przez Pacjenta numer telefonu; podczas rozmowy telefonicznej realizowany jest wywiad lekarski, którego efektem może być m.in. udzielenie porady, wystawienie e-recepty, wystawienie e-skierowania, wystawienie zwolnienia lekarskiego lub innego zaświadczenia. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia, lekarz może zaprosić Pacjenta na wizytę osobistą.
 • W przypadku braku kontaktu z Pacjentem, lekarz podejmie co najmniej trzy próby kontaktu, w odstępie nie krótszym niż 5 minut. Jeżeli po trzykrotnej próbie lekarz nie skontaktuje się z Pacjentem wizyta zostanie usunięta i Pacjent musi ponownie dokonać rejestracji.

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

IKP to dostęp do historii udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej, wystawionych receptach, zwolnieniach i skierowaniach. Każdy pacjent może zalogować się do konta poprzez stronę www.pacjent.gov.pl. Do zalogowania niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub e-dowodu.

Odnośniki do stron internetowych dotyczących: