Podstawowa Opieka Zdrowotna

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ) to świadczenia realizowane przez lekarza pierwszego kontaktu/lekarza rodzinnego BEZPŁATNIE dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Do dyspozycji naszych Pacjentów oddajemy gabinety zabiegowe czynne w godzinach pracy Przychodni.

Oferujemy Państwu:

 • badania i porady lekarskie,
 • wizyty domowe u Pacjentów obłożnie chorych w przypadkach medycznie uzasadnionych,
 • diagnostykę chorób poprzez badania laboratoryjne, badania obrazowe, elektrokardiograficzne (EKG) – zgodnie z zakresem określonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • szczepienia ochronne,
 • badania bilansowe – w tym badania przesiewowe,
 • zabiegi pielęgniarskie – iniekcje, pomiary ciśnienia tętniczego, pomiary glukozy we krwi itp.,
 • orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
 • kierowanie na leczenie stacjonarne w oddziałach szpitalnych, na rehabilitację, do sanatorium, do poradni specjalistycznych, kwalifikowanie do transportu sanitarnego,
 • kwalifikację do zaopatrzenia w środki ortopedyczne i materiały pomocnicze

Nasza Przychodnia oferuje realizuje również Programy Profilaktyczne takie jak:

 • Program Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
 • Program Profilaktyki Chorób Odtytoniowych (w tym POCHP)

Aby korzystać z porad w ramach POZ, złóż deklarację wyboru do wybranego przez Ciebie lekarza, w wybranej przychodni. Masz prawo nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym bezpłatnie zmienić deklarację wyboru lekarza.